Author: Medžlis Travnik

medresa 0

Glavni imam MIZ Travnik mr. Salih-ef. Indžić ...

U četvrtak, 4. decembra 2014. godine glavni imam MIZ Travnik mr. Salih-ef. Indžić je posjetio direktora Medrese mr. Dž. Šošića u povodu jubileja 20 godina od reaktiviranja rada Elči Ibrahim-pašine medrese i tom prilikom uručio zahvalnicu u ime Medžlisa IZ Travnik za donaciju informatičke opreme – dva računara koja će biti korištena za potrebe službi Medžlisa.