Bandol

Džemat Bandol spada u jedan od najstarijih džemata Travnika. Sudeći po njegovom imenu potjeće još iz doba banova (Banov Dol). Od grada Travnika udaljen je oko 6 km. U samom naselju Bandol prije rata nalazila se jedna od najstarijih džamija, za koju se pretpostavlja da je izgrađena početkom 18 stoljeća, a koja je u ratu 1993. godine potpuno zapaljena i do dan danas nije obnovljena. Ova džamija je po pričama najstarijih džematlija nekada pokrivala široko područje oko samog naselja Bandol, pa tako kažu da su nekada džematu pripadala sela Brankovac, Zukići, Alihodže, Zolote, Kljaci, Purići, Radojčići, Bukovica, Mosor te samo selo Bandol. U toku Agresije na BiH u periodu 1992-1995. naselje Bandol je potpuno zapaljeno zajedno sa starom džamijom 1993. godine.  Džematlije Bandola se počinju vraćati 1994. godine te je selo bilo brzo obnovljeno, a nedaleko od stare džamije izgrađena je nova veća džamija u samom centru sela koja danas u potpunosti zadovoljava potrebe džematlija. Do samog rata džematu su pripadala naselja Bandol, Mosor i Radojčići. Nakon rata naselje Mosor postaje zaseban džemat, te danas džematu Bandol pripada pored samog naselja Bandol i naselje Radojčići. Džemat broji 140 domaćinstava i oko 500 stanovnika muslimana. Od vakufskih objekata u džematu se nalazi nova džamija u Bandolu koja je izgrađena 1996. godine, i mesdžid u naselju Radojčići koji je izgrađen 1997. godine a koji još uvijek zvanično nisu otvoreni.

Imami džemata Bandol: Ibrahim-ef. Hadžić, Husein-ef. Husić, Salih-ef. Gračić, Šerif-ef. Karalić, Zekerijah-ef. Jašarević, Munib-ef. Ahmetović, Hazim-ef. Tarahija, Ševal-ef. Delić, Zijad-ef. Gvozden, Muris-ef. Purić, Safet-ef. Durguti, Sulejman-ef. Posavljak, Sead-ef. Sarajlić, Ahmed-ef. Horić, Ahmet-ef. Ramulj, Haris-ef. Tursanović, Emrah-ef. Šeper, Hasan-ef. Gazić, Ifet-ef. Kadrić, Abid-ef. Ređić, te sadašnji imam  Senad-ef. Šiljak.

Vjerska pouka održava se pet dana u sedmici. U džematu se klanjaju svi dnevni namazi i džuma-namaz.

Senad Šiljak - Bandol

Senad Šiljak – Bandol

Bandol

Džamija u Bandolu

Radojčići

Mesdžid i Radojčićima