Mehurići

Džematu pripadaju i sela Poljanice i Donje Orahovo. Džemat ima 240 domaćinstava. Džemat se nalazi sjeverno od Travnika, na lokalnom putu Travnik – Gluha Bukovica. Džamija džemata Mehurići sagrađena je 1984. godine.

U džematu su imamsko-hatibsku i mu'allimsku dužnost obavljali: Sulejman-ef. Topoljak, Mulo-ef. Pezer i Ferhad-ef. Fetić.

Džemat ima i mekteb, imamsku kuću, gasulhanu i mezarje. U džamiji se klanja pet dnevnih namaza i džuma-namaz.

Mektepska nastava izvodi se pet dana u sedmici.

Ferhad Fetić - Mehurići

Ferhad-ef. Fetić

Mehurići

Džamija u Mehurićima

Mehurići - Donje Orahovo

Mesdžid u Donjem Orahovu