Kategorija: Arhiva

Aktiv nastavnika islamske vjeronauke Medžlisa IZ Travnik 0

Aktiv nastavnika islamske vjeronauke Medžlisa ...

Aktiv nastavnika islamske vjeronauke osnovnih i srednjih škola djeluje na području Medžlisa IZ Travnik od 2001. godine. Predsjednik Aktiva je prof. Husanović Haris, a sastanci Aktiva se održavaju prema potrebi. U svu problematiku sa kojima se susreću vjeroučitelji uključen je glavni imam Medžlisa IZ Travnik mr Salih ef. Indžić, koji svojim autoritetom i savjetom pomaže da se svi problemi riješe.

Aktivnosti džemata Mudrike 0

Aktivnosti džemata Mudrike

Posljednjih dana džemat Mudrike na čelu sa imamom i Džematskim odborom uspješno je proveo akcije završetka fasadnih radova na imamskoj kući, tako da je ovaj vakufski objekat u potpunosti završen.

Također su završeni svi fasadni, a i drugi  radovi i na novoj gasulhani koja sada može odgovoriti na sve potrebe džemata jer su u njoj instalirani i klima uredaji.

Nastupili mubarek dani hadždža, posta, namaza …  – Ajdin-ef. Terzić 0

Nastupili mubarek dani hadždža, posta, namaza...

Uzvišeni Gospodar objavio je: ”Tako mi zore, i deset noći“ (prijevod značenja 1. i 2. ajeta iz sure El-Fedžr). Tumačeći značenja ovih Allahovih riječi, Ibn Kesir je kazao: ”Deset noći – odnosi se na prvih deset dana zul-hidždžeta, kao što su to rekli Ibn Abbas, Ibnuz-Zubejr, Mudžahid i brojni drugi.“ (Tefsir Ibn Kesira, 8/390).

Rekao je Uzvišeni Allah: ‘‘I da bi u poznatim danima, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali.“ (Prijevod značenja 28. ajeta iz sure El-Hadždž) ”Poznati dani” spomenuti u ovom ajetu su deset dana zul-hidždžeta, po mišljenju velikog broja učenjaka. (Tefsir Ibn Kesir, 5/415).

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih dana (prvih deset dana zul-hidždžeta). Prisutni su upitali: ”Allahov Poslaniče, i od borbe na Allahovom putu?” Rekao je: ”I od borbe na Allahovom putu, osim čovjeka koji u borbi na Allahovom putu žrtvuje svoj život i imetak.“ (Buhari)

predsjednik_hadz 0

Ispraćaj predsjednika Medžlisa na hadž

U ponedjeljak, 14. septembra 2015. godine, rukovodstvo OO Udruženja Ilmijje Travnik, na čelu sa predsjednikom Adis-ef. Zelkanovićem i blagajnikom Haris-ef. Porčom zajednički sa zaposlenicima administracije Medžlisa su posjetili predsjednika Medžlisa IZ Travnik kako bi sa njim podijelili radost odlaska na hadž, te mu prenijeli čestitke članova Ilmijje i zaželjeli sretan put i dobro zdravlje prilikom obavljanja ove temeljne islamske dužnosti.

1 0

Pomoć džematu Vitovlje

U ponedjeljak, 14. septembra 2015. godine, predsjednik i glavni imam Medžlisa IZ Travnik, ugostili su predsjednika Džematskog odbora Vitovlje, Delibega Hodžića i imama džemata, Emir-ef. Brkića.

Džemat Vitovlje je povratnički džemat na plato Vlašića, te je uspio do sada formirati džemat, izgraditi i staviti u funkciju novu džamiju, a sada privode kraju aktivnosti na izgradnji i stavljanje u funkciju imamske kuće.