Karaula

Džematu Karaula pripadaju sela: Čosići, Donje Krčevine, Gornje Krčevine, Gradina, Selići, Hamamdžići, Seferi i Šešići. Džemat ima 650 domaćinstava. Nalazi se 14 km sjeverozapadno od Travnika, 7 km zapadno od magistralnog puta Travnik – Jajce. Prva džamija u džematu sagrađena je krajem 16. stoljeća. Na istom je mjestu 1982. godine sagrađena nova, potkupolna džamija.

Tokom agresije munara je ove džamije porušena, a kupola je zapaljena. Džamija je obnovljena 1997. godine. Dosadašnji imami, hatibi i mu'allimi u džematu bili su: hfz. Agan-ef. Hodžić, Jusuf-ef. Pečenković, Mehmed-ef. Buhić, Mehmed-ef. Tenić, Muhamed-ef. Tenić, Mehmed-ef. Razić, Salih-ef. Arslanović i hfz. Merzuk-ef. Grabus.

Ovaj džemat posjeduje 9 mekteba, imamski stan, gasulhanu, islamski centar, nekoliko njiva i 46 mezarluka.

U džamiji se klanjaju svi dnevni namazi i džuma-namaz.

Mektebska nastava održava se četiri dana u sedmici.

Merzuk Grabus - Karaula

Merzuk Grabus – Karaula

Karaula

Džamija u Čosićima, džemat Karaula

Karaula - Šešići

Mejtef u Šešićima

Karaula - Selići

Mejtef u Selićima

Karaula - Seferi

Mesdžid u Seferima

Karaula - Krčevine

Mesdžid u Krčevinama

Karaula - Hamamdžići

Džamija u Hamamdžićima

Karaula - Gradina Miroš Luka

Mesdžid u Gradini – Miroš – Luka

Karaula - Gotići

Mejtef u Gotićima

Gonje Krčevine - Ravan

Mesdžid u Gonjim Krčevinama – Ravan

Karaula - Donje Krčevine

Mesdžid u Donjim Krčevinama