Slimena

Džematu Slimena pripadaju sela: Heldovi, Ciglana i Polje. Ima ukupno 300 domaćinstava. Nalazi se 5 km jugoistočno od Tavnika. Džamija u ovome džematu prvi put je sagrađena 1974. godine. Nakon što je u toku agresije porušena, ova je džamija obnovljena 1995. godine.

Dosadašnji imami, hatibi i mu'allimi u džematu bili su: Salko-ef. Kargić, Hazim-ef. Tarahija, Remzija-ef. Kadrić, Dževad-ef. Lukšija, Ibrahim-ef. Husejnović, Mihnet-ef. Mehmedović i Enver-ef. Žužo.

Džemat posjeduje dvije imamske kuće, gasulhanu i tri mezarja.

U džamiji se klanjaju svi dnevni namazi i džuma-namaz.

Mektepska nastava održava se četiri dana u sedmici.

Enver Žužo - Slimena

Enver-ef. Žužo

Slimena

Džamija u Slimenima