Skupština

Skupštinu Medžlisa Islamske zajednice Travnik čine predstavnici svih džemata sa područja našeg Medžlisa, te ovaj saziv Skupštine broji 68 članova koji su u istu izabrani 05. decembra 2014. godine na temelju odredbe člana 27. Izbornih pravila Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Bandol 1.  Ređić Abid-ef.

2.  Kalabuzić Edin

Bijelo Bučje 1.  Palić Fehrid

2.  Gazić Hasan-ef.

Brajići 1.  Zukan Muamer

2.  Zukić Nedžad

Čukle 1.  Riđić Osman

2.  Luković Mirsad

Dolac na Lašvi –

Novo Naselje

1.  Terzić Ajdin-ef.

2.  Kasumović Rašid

Dub 1.  Fuško Esad-ef.

2.  Fuško Almin

Gluha Bukovica 1.  Musić Ahmet

2.  Selava Zahid

Goleš 1.  Kerić Muhamed

2.  Mehić Adnan

Hadži Ali-begova džamija 1.  Bektaš Ibrahim-ef.

2.  Porča Haris-ef.

3.  Zlatić Bajazid

Han Bila 1.  Grabus Osman-ef.

2.  Husanović Hidajet

Jeni džamija 1.    Kurtović Muhamed

2.    Begović Edin

Jezerci 1.    Dedić Šerif

2.    Jašarević Fahrudin

Kalibunar 1.  Karahodža Derviš

2.  Salkić Hadžib

3.  Mučenica Ismet

Karaula 1.  Kerić Nermin

2.  Arslanović Salih-ef.

3.  Goran Muhamed

Kljaci 1.  Polovina Hidajet-ef.

2.  Adilović Emir

3.  Alibegović Omer

Konatur 1.  Čolaković Adem-ef.

2.  Ljevaković Ekrem

Krpeljići 1.  Grabus Munever-ef.

2.  Grabus Nesib

Maline 1.  Grabus Merzuk-ef.

2.  Jusufović Mustafa

Mehurić 1.  Fetić Ferhad-ef.

2.  Hodžić Mujaga

Mosor 1.  Softić Salih

2.  Šehić Ahmed-ef.

Mudrike 1.  Maglić Sabahudin

2.  Spahić Sead-ef.

Pode 1.  Zolota Mersudin-ef.

2.  Jusić Saudin

Poturmahala 1.  Terzić Ibrahim

2.  Ganibegović Admir

Skender Vakuf 1.  Porča Mevludin-ef.

2.  Begić Safet

Slimena 1.  Grabus Bekir
Suhi Dol 1.  Spahić Hidajet

2.  Begović Sinan

Sulejmanija džamija 1.  Maglić Rifet

2.  Omerdić Merzuk-ef.

3.  Karadža Jasmin

Turbe 1.  Ganić Emir

2.  Zelkanović Adis-ef.

3.  Omedić Ahmed

Vakuf 1.  Selimović Nihad

2.  Karić Samir-ef.

Višnjevo 1.  Karić Ibrahim-ef.

2.  Osmanović Kadir

Zagrađe 1.  Kadrić Ifet-ef.

2.  Poparić Smajo