Skupština

Skupštinu Medžlisa Islamske zajednice Travnik čine predstavnici svih džemata sa područja našeg Medžlisa, te ovaj saziv Skupštine broji 44 člana koji su u istu izabrani 07. decembra 2018. godine na temelju odredaba Izbornih pravila Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Bandol 1.       Palić Šerif
Bijelo Bučje 1.       Puzić Hasib
Brajići 1.       Zukan Muamer
Čukle 1.       Susak Alem
Dolac na Lašvi 1.       Kasumović Rašid
Dub 1.       Rubanović Refik
Gluha Bukovica 1.       Musić Ahmet
Goleš 1.       Begović Muhamed
Hadži Ali-begova džamija 1.       Šiljak Meho

2.       Šerifi Ilir

Han Bila 1.       Grabus Osman
Jeni džamija 1.      Alibašić Hajrudin
Jezerci 1.      Jašarević Fajik
Kalibunar 1.       Cikotić Aljo

2.       Mrakić Ekrem

Karaula 1.       Grabus Merzuk

2.       Kerić Nermin

Kljaci 1.       Adilović Emir

2.       Selman Dedo

Konatur 1.       Čolaković Adem
Krpeljići 1.       Grabus Sinan
Maline 1.       Jusufović Mustafa

2.       Šiljak Semir

Mehurić 1.       Fetić Ferhad
Mosor 1.       Softić Salih
Mudrike 1.       Spahić Sead
Pode 1.       Kasumović Izet – Izo
Pulac 1.      Omerdić Muhamed
Poturmahala 1.       Ganibegović Admir
Skender Vakuf 1.       Begić Safet
Slimena 1.       Hasičić Muhidin

2.       Kargić Ismet

Suhi Dol 1.       Spahić Ermin
Sulejmanija džamija 1.       Omerdić Merzuk

2.       Maglić Rifet

Turbe 1.       Omerdić Ahmed

2.       Memić Edin

Turići 1.       Ređić Abid

2.       Alagić Ibrahim

Vakuf 1.       Karić Samir

2.       Selimović Nihad

Višnjevo 1.       Karić Ibrahim
Vitovlje 1.       Brkić Emir
Zagrađe 1.       Poparić Smajo