Mektepski bilten

Na 59 mektebskih punktova na kojima sa 2.897 polaznika radi 37 mu'allima, pohađanje mektebske nastave omogućeno je svakom djetetu na području Medžlisa, od kojih skoro 80% koristi tu blagodat. U sufari uči 996, a 1.030 u Kur'anu. Dobri rezultati na programima završnih ispita i mektebskom takmičenju ponajbolji su pokazatelj odgovornog i kvalitetnog rada imama i pored određenih poteškoća (pad nataliteta, neadekvatno opremljeni mektebi, preopterećenost djece vannastavnim aktivnostima u vrijeme vikenda, kao i nedovoljna briga roditelja za mektebom) samo su neke od otežavajućih okolnosti u mektebima s kojima se većina imama susreće u radu sa polaznicima mektebske nastave.