Udruženje Ilmijje

Udruženje ilmijje je udruženje zaposlenih i penzionisanih lica u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine i lica zaposlenih i penzionisanih u drugim organizacijama i ustanovama za čije je zaposlenje i prestanak službe potreban prijedlog ili saglasnost organa Islamske zajednice.

Udruženje ilmijje ima svojstvo pravnog lica,  a djeluje unutar Islamske zajednice i rad Udruženja ilmijje je javan.

Puni naziv Udruženja ilmijje glasi: Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sjedište Udruženja ilmijje je u Sarajevu.

Udruženje ilmijje u odnosima sa trećim licima predstavlja i zastupa predsjednik Udruženja ilmijje, potpredsjednici ili osoba koju predsjednik ovlasti.

Ciljevi Udruženja ilmiije su:

 • vođenje brige o pravima uposlenika u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima Islamske zajednice u BiH i pozitivnog zakonodavstva u BiH;
 • unapređenje islamskog odgoja i stručne naobrazbe članstva;
 • izdavanje stručnih knjiga, časopisa, listova i drugih publikacija;
 • jačanje svijesti o odgovornosti članova prema institucijama Islamske zajednice;
 • pridržavanje kodeksa imama;
 • pružanje pomoći članovima;
 • posebna briga o invalidima, bolesnicima i penzionerima iz redova Udruženja ilmijje;
 • pružanje odgovarajuće pažnje porodicama šehida, poginulih i umrlih članova Udruženja ilmijje;
 • odgovarajuća saradnja sa sličnim institucijama i asocijacijama.

Članovi Udruženja ilmijje mogu biti redovni i počasni.

Redovni članovi mogu biti: aktivni i penzionisani muftije, muderrisi, imami, hatibi, muallimi, muallime, i drugi zaposleni u Islamskoj zajednici, vjeroučitelji u školama te druga lica koja zasnivaju radni odnos po prijedlogu ili uz saglasnost organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini a koji prihvataju Statut i Program rada Udruženja ilmijje.

Reisu-l-ulema i zamjenik Reisu-l-uleme su počasni članovi Udruženja ilmijje.

 

OO Ilmija Travnik – Rukovodstvo :

 • Predsjednik: Adis-ef. Zelkanović
 • Blagajnik : Haris-ef. Porča
 • Sekretar: Adem-ef. Čolaković

 

Delegati skupštine ilmijje BiH ispred OO ilmije Travnik:

 • Esad-ef. Fuško
 • Ibrahim-ef. Karić
 • Merzuk-ef. Omerdić

 

Počasni članovi Općinskog odbora ilmijje Travnik su: muftija travnički, dr. Ahmed-ef. Adilović i predsjednik IO Medžlisa, mr. Nermin Šušić, dok redovne članove čine dole imenovani:

 • Arslanović Salih
 • Begović Muhamed
 • Bektaš Ibrahim
 • Brkić Emir
 • Cikotić Aljo
 • Čaušević Haris
 • Čolaković Adem
 • Čolo Bahrudin
 • Fetić Ferhad
 • Fuško Esad
 • Gazić Hasan
 • Grabus Merzuk
 • Grabus Munever
 • Grabus Osman
 • Ibraković Tarik
 • Ibranović Džemail
 • Indžić Salih
 • Kadrić Ifet
 • Karić Ibrahim
 • Karić Samir
 • Luković Mirnes
 • Maglić Hamida
 • Memić Edin
 • Omerdić Merzuk
 • Omerdić Muhamed
 • Palić Emina
 • Polovina Hidajet
 • Porča Haris
 • Porča Mevludin
 • Ređić Abid
 • Rizvanović Sulejman
 • Selimović Jasmin
 • Skopljak Ahmet
 • Spahić Sead
 • Sujoldžić Mirza
 • Šehić Ahmed
 • Tarahija Hazim
 • Tarakčija Sedad
 • Terzić Ajdin
 • Torlić Nihada
 • Zelkanović Adis
 • Zolota Mersudin
 • Zolota Rejhana
 • Žužo Enver