Brajići

Džematu pripadaju sela: Alihodže, Karahodže, Zolote i Ričice. Džemat ima 170 domaćinstava. Prva džamija u ovome džematu sagrađena je 1968. godine. Ta je džamije oštećena tokom 1993. godine u ratnim dejstvima agresora, a obnovljena je u periodu između 1996. i 2003. godine. U džematu imamsku dužnost obavljali su: Derviš-ef. Tarakčija, Adem-ef. Zolota, Ramo-ef. Dautović, Ibrahim-ef. Malanović, Muris-ef. Purić, Džemail-ef. Ibranović, Rahman-ef. Skejić, Elvir-ef. Haskić Haris-ef. Čaušević, Sakib-ef. Alibegović i Semir-ef. Šiljak koji je sadašnji imam džemata.

Džemat posjeduje mekteb, imamsku kuću, gasulhanu, njive, dva mezarja i mesdžid u naselju Ričice koji je porušen a muslimani/bošnjaci raseljeni, te nakon povratka protjeranih muslimana/bošnjaka ponovo iz temelja izgrađen.

U džematu se obavljaju svi dnevni namazi kao i džuma-namaz. Mektepska nastava održava se četiri dana u sedmici.

Semir Šiljak - Brajići

Semir Šiljak – Brajići

Brajići

Džamija u Brajićima

Brajići - Ričice

Mejtef u Ričicama