Mudrike

Džemat Mudrike obuhvata i sela: Maglići, Golići i Halilovići. Ima 120 domaćinstava. Džemat je smješten na obroncima planine Vlašić, 25 km od Travnika. Prva je džamija sagrađena 1976. godine. Ova je džamija porušena za vrijeme agresije na našu zemlju. Nova je džamija izgrađena 2003. godine. Vakufsku imovinu džemata Mudrike čine mekteb i gasulhana. Imam džemata je Sead-ef. Spahić. U džamiji se klanjaju svi dnevni namazi, džuma-namaz i bajram-namazi. Vjerska pouka izvodi se dva dana u sedmici.

Sead Spahić - Mudrike

Sead-ef. Spahić

Mudrike

Džamija u Mudrikama