Kontakt

Puni naziv: Medžlis Islamske zajednice Travnik
Osnivač: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Pravni status: Vjerska zajednica
Adresa: Čabruša br. 7
Broj pošte: 72270
Općina: Travnik
Kanton: Srednjobosanski
Šifra djelatnosti: 94.91
Statististički (identifikacioni) broj: 4236421400006
Radno vrijeme: Ponedjeljak do petak: 08 do 16 sati

Subota: 08 do 12 sati

BROJEVI TELEFONA
Centrala                                              +387 (0)30 518-298
Fax 518-298
Predsjednik                                            +387 (0)30 509-024
Glavni imam 509-029
Sekretar 509-025
Blagajna 509-026
Tehnička služba 509-027
e-mail: medzlis.travnik@gmail.com
BANKOVNI PODACI
Transakcijski računi: ASA Banka broj: 1346751007085943

Ziraat Bank BH broj: 1860001039860006

Bosna Bank International broj: 1414365320014563

Uputstvo za uplatu iz inostranstva:
Ziraat Bank BH:

TZBBBA22

ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO

SARAJEVO, BIH

1860001039860006

MEDZLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE TRAVNIK

CABRUSA 7

TRAVNIK

BOSNA I HERCEGOVINA

BA391860001039860006