Zagrađe

Džematu pripadaju sela Gornje Orahovo, Skomorje i Luka. Džemat ima 180 domaćinstava. Nalazi se 20 km sjeverozapadno od Travnika. Džematska je džamija prvi put sagrađena 1850. godine. Prva je džamija obnavljana 1902. godine. Nova džamija u džematu sagrađena je 1962. godine. Imamsku dužnost u džematu obavljali su: Salih-ef. Ibraković, Osman-ef. Ribo, Ibrahim-ef. Suša, Aziz-ef. Palić, Osman-ef. Mujić, Salko-ef. Kasumović, Husein-ef. Kasumović, Nurija-ef. Grabus i Ifet-ef. Kadrić.

Osim džamije, džemat ima i tri mekteba, imamsku kuću, četiri gasulhane i 18 dunuma zemlje.

U džamiji se klanjaju svi dnevni namazi i džuma-namaz.

Mektepska nastava izvodi se pet dana u sedmici.

Ifet Kadrić - Zagrađe

Ifet-ef. Kadrić

Zagrađe

Džamija u Zagrađu

Zagrađe - Skomorje

Mejtef u Skomorju

Zagrađe - Luka

Mejtef u Luci

Zagrađe - Gornje Orahovo

Mejtef u Gornjem Orahovu