Vakuf

Džematu pripadaju sela Gradac, Guvna, Bunar, Ilovača, Skok i Novo Naselje.

Džemat ima 283 domaćinstva. Nalazi se dva km jugoistočno od Travnika. Džematska je džamija sagrađena polovinom 18. stoljeća. Nova je džamija izgrađena i svečano otvorena 24. avgusta 1991. godine.

Imami, hatibi i mu'allimi ovog džemata bili su: Hamid-ef. Čurić, Mehmed-ef. Hadžimahmutović, Šaban-ef. Begović i Samir-ef. Karić.

Džemat pored glavne džamije ima još i džamiju na Ilovači i na Skoku, te imamsku kuću, 3 njive i 7 mezarja.

U džamiji se klanjaju svi dnevni namazi i džuma-namaz.

Vjerska pouka izvodi se četiri dana u sedmici.

Samir Karić - Vakuf

Samir-ef. Karić

Vakuf

Džamija u Vakufu

Vakuf - Ilovača

Džamija na Ilovači

Vakuf - Skok

Džamija na Skoku