Gluha Bukovica

Džematu pripadaju sela Do i Ramići. Džemat se nalazi 28 km sjeveroistočno od Travnika. Džematska je džamija sagrađena 1966. godine.

Dosadašnji imami u džematu bili su: Ibrahim-ef. Suša, Atif-ef. Čeho, Ismet-ef. Ramić, Rešad-ef. Omerhodžić i Sedad-ef. Tarakčija, koji trenutno obavlja imamsku službu u džematu.

Džemat posjeduje i mekteb, imamsku kuću, gasulhanu, zgradu, njive i 20 dunuma zemljišta. U džamiji se klanjaju svi dnevni namazi i džuma-namaz.

Mektepska nastava izvodi se četiri dana u sedmici.

Svake se godine u džematu uči šehidski mevlud. U džematu je izgrađeno i šehidsko spomen-obilježje.

Sedad Tarakčija - Gluha Bukovica

Sedad-ef. Tarakčija

Gluha Bukovica

Džamija u Gluhoj Bukovici

Gluha Bukovica - Dol

Mesdžid u Dolu