Skupština

Skupštinu Medžlisa Islamske zajednice Travnik čine predstavnici svih džemata sa područja našeg Medžlisa, te ovaj saziv Skupštine broji 46 članova koji su u istu izabrani 02. decembra 2022. godine na temelju odredaba Izbornih pravila Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Bandol 1.      Palić Šerif
Bijelo Bučje 2.      Gazić Hasan-ef.
Brajići 3.      Zolota Remhad
Goleš 4.      Palić Nermin-ef.
Čukle 5.      Softić Munib
Dolac na Lašvi 6.      Kasumović Rašid
Dub 7.      Brkić Džemail

8.      Husić Sidik

Gluha Bukovica 9.      Tarakčija Sedad-ef.
Hadži Ali begova dž. 10.  Zlatić Bajazid

11.  Burek Abdulah

Han Bila 12.  Grabus Osman-ef.
Jeni džamija 13.  Alibašić Hajrudin
Jezerci 14.  Jašarević Fajik
Kalibunar 15.  Cikotić Aljo-ef.

16.  Adilović Adnan

Karaula 17.  Gasal Kenan

18.  Kerić Nermin

Kljaci 19.  Ibrak Derviš

20.  Adilović Elkaz

Konatur 21.  Kesten Mensur

22.  Sarajčić Midhat

Lukačka džamija 23.  Čeleš Vedad
Maline 24.  Tarakčija Nusret

25.  Mehmedović Aldin-ef.

Mehurići 26.  Fetić Ferhad-ef.
Mosor 27.  Aganović Adnan
Mudrike 28.  Spahić Sead-ef.
Pode 29.  Kasumović Izet – Izo
Poturmahala 30.  Tenić Adnan

31.  Čaušević Nail

Pulac 32.  Omerdić Osman
Skender Vakuf 33.  Ibraković Tarik-ef.
Slimena 34.  Grabus M. Nermin
Suhi Dol 35.  Rizvanović Sulejman-ef.
Sulejmanija 36.  Terzić Enes

37.  Maglić Rifet

Turbe 38.  Fazlić Ismet

39.  Halimović Jakub

Turići 40.  Ređić Abid-ef.

41.  Alagić Ibrahim

Vakuf 42.  Karić Samir-ef.

43.  Selimović Nihad

Vitovlje 44.  Brkić Emir-ef.
Višnjevo 45.  Karić Ibrahim-ef.
Zagrađe 46.  Poparić Smajo